Budgetplan

 1. Intakgesprek
 2. Is een kennismakingsgesprek. We kijken samen wat u wil en wat de budgetcoach voor u kan doen. We maken afspraken over: hoe lang we denken nodig te hebben, en wat het gaat kosten.


 3. Ordenen papierwerk
 4. Samen ordenen we uw papieren naar inkomen en uitgaven, en bergen deze op in een thuisadministratiemap.


 5. Budgetmaandoverzicht
 6. We vullen samen een budgetmaandoverzicht in op basis van uw huidige situatie.


 7. Screening toeslagen, voorzieningen e.d
 8. Onderzoek van de mogelijkheden om het inkomen te verhogen met toeslagen, voorzieningen, belastingteruggave e.d.


 9. Toekomstplan
 10. Bespreken van budgetmogelijkheden in de toekomst. Eventueel het huidige budgetmaandoverzicht doorlopen en aanpassen.


 11. Begeleiden en geven van tips & trucs.
 12. We kijken hoe lang u denkt nodig te hebben voor begeleiding , om te leren omgaan met uw nieuwe budget. Bespreken wanneer evaluatie nodig is en hoe (telefonisch of persoonlijk).


 13. Evalueren
 14. Evaluatie (zie punt 6) en terugkoppeling , nazorg (telefonisch of door persoonlijk contact) .

© Rinie Roosloot Budgetcoaching | E-mail : budgetcoaching@rinieroosloot.nl | Tel : 06-189.73.482 | Privacy policy